TEL.+370 682 92261PAŠTAS: info@ngc.ltI-V 09:00-18:00

Duomenų apsauga ir privatumo politika


Natūralaus gydymo centre asmens duomenys tvarkomi pagal taisykles, užtikrinančias:

  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas;
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo nuostatas;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatas;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos ir duomenų surinkimo ir registruotų duomenų valdytojų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“ nuostatas;
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1 T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ nuostatas;
  • Kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga nuostatas.

Žemiau pateiktuose dokumentuose galite susipažinti su Natūralaus gydymo centro duomenų apsaugos bei privatumo politikos taisyklėmis.


NATŪRALAUS GYDYMO CENTRO duomenų apsaugos taisyklės


NATŪRALAUS GYDYMO CENTRO privatumo politikos taisyklės

Standartizuotos susipažinimo su duomenimis, duomenų ištaisymo bei ištrynimo formos.

Susipažinimo su duomenimis forma

Duomenų ištaisymo forma

Duomenų ištrynimo forma

Natūralaus gydymo centro duomenų apsaugos pareigūnas:

Tatjana Rakčejeva, aadresas korespondencijai – Partizanų 17, Kaunas, el.paštas info@ngc.lt


© Natūralaus gydymo centras 2019. Visos teisės saugomos

Call Now Button